פורום תג מאיר המופעל על ידי - י"ב חשון - התנועה לחיזוק הסובלנות בחינוך הדתי (ע"ר)