PCI

 
תרומה באמצעות כרטיס אשראי בטופס מאובטח
התרומה מוכרת במס בארץ ובארה"ב. ביצוע התרומה הוא מיידי ומערכת הסליקה היא מאובטחת.
מיד לאחר ביצוע התרומה יישלח אישור לכתובת הדוא"ל שלכם, וקבלה לצורכי מס תישלח לביתך בהקדם.
If you would like to make your donation using the English form, Click here
סכום לתרומה:
 
בחרו מטבע:
תדירות התרומה:
 
האם אתם רוצים להקצות תרומה זו לפרוייקט ספציפי?
אם כן, בחרו את הפרויקט:
תרומה בשם/לזכר אדם אחר
האם התרומה נעשתה בשם/לזכר אדם אחר? אם כן, תוכלו ליצור מכתב הוקרה שיישלח לנמען שתבחרו בדוא"ל או בדואר רגיל.
לחצו כאן כדי ליצור את מכתב ההוקרה.
האם יש לך הודעה בשבילנו? ניתן לכתוב אותה כאן: