PCI

 
תרמו לקרן התמיכה בסניף עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון
אנחנו עובדות הניקיון באוניברסיטת בן גוריון מועסקות באמצעות קבלני שירותים מעל 20 שנים. לפני שלוש וחצי שנים התאגדנו במסגרת ארגון כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי ומאז אנו נאבקות לקידום תנאי העסקתנו וזכויותנו. התארגנות זו הנה מבין הראשונות של עובדי קבלן בישראל, בכך היא מהווה מודל לחיקוי עבור קבוצות עובדות ועובדים אחרות. קרן התמיכה תאפשר לעובדות להתקיים בזמן שביתה. נשמח לתרומתכם הנדיבה
סכום לתרומה:
 
תדירות התרומה:
 
תרומה בשם/לזכר אדם אחר
האם התרומה נעשתה בשם/לזכר אדם אחר? אם כן, תוכלו ליצור מכתב הוקרה שיישלח לנמען שתבחרו בדוא"ל או בדואר רגיל.
לחצו כאן כדי ליצור את מכתב ההוקרה.
האם יש לך הודעה בשבילנו? ניתן לכתוב אותה כאן: