PCI

 
דמי חבר בכרטיס אשראי לכוח לעובדים- ארגון עובדים דמוקרטי
 
תשלום דמי החבר הוא מיידי ומערכת הסליקה היא מאובטחת. מיד לאחר ביצוע התשלום יישלח אישור לכתובת הדוא"ל שלכם. שימו לב- הצטרפות לארגון כרוכה בתשלום דמי חבר ובשליחת טופס הצטרפות המצורף בהמשך.
 
תשלום דמי חבר
25 ש"ח לחודש- למשתכרים בין 4000 ש"ח ל-6000 ש"ח לחודש מכל מקורות ההכנסה
37.5 ש"ח לחודש- למשתכרים מעל 6000 ש"ח לחודש.
50 ש"ח לחודש - דמי חבר ודמי חבר סניפים לקופת ועד העובדים
תשלום דמי חבר מופחתים בסך 15 ש"ח לחודש- למשתכרים פחות מ-4000 ש"ח לחודש.
 
תרומה לכוח לעובדים
אני רוצה לבצע/להוסיף תרומה לכוח לעובדים ע"ס     ₪.
 
אנא ציין/י את שם מקום העבודה או סניף כוח לעובדים (ענף כלכלי+מקום גיאוגרפי) אליו את/ה מצטרף/ת: 
על מנת להשלים את הצטרפותך לכוח לעובדים, יש למלא את טופס ההצטרפות לארגון ולחתום עליו (ידנית). את הטופס יש להעביר באחת מהאופציות הבאות:
     א. בדואר לכבוד: כוח לעובדים – ארגון עובדים דמוקרטי, ת.ד. 52601, תל אביב-יפו.
     ב. בפקס למספר 03-7604885
     ג. להעביר לנציג/מלווה הסניף