PCI

 
תרומה מאובטחת בכרטיס אשראי לארגון בזכות
התרומה מוכרת במס בישראל. ביצוע התרומה הוא מיידי ומערכת הסליקה היא מאובטחת. מיד לאחר ביצוע התרומה יישלח אישור לכתובת הדוא"ל שלכם, וקבלה לצורכי מס תישלח לביתך בהקדם. אם התרומה נעשתה בשם/לזכר אדם אחר, תוכלו ליצור מכתב הוקרה שיישלח לנמען שתבחרו בדוא"ל או בדואר רגיל.
סכום לתרומה:
 
תדירות התרומה:
 
האם אתם רוצים להקצות תרומה זו לפרוייקט ספציפי?
אם כן, בחרו את הפרויקט:
תרומה בשם/לזכר אדם אחר
האם התרומה נעשתה בשם/לזכר אדם אחר? אם כן, תוכלו ליצור מכתב הוקרה שיישלח לנמען שתבחרו בדוא"ל או בדואר רגיל.
לחצו כאן כדי ליצור את מכתב ההוקרה.
האם יש לך הודעה בשבילנו? ניתן לכתוב אותה כאן: